iMunis eDeska

Obec Petrov

Úřední deska – Stav k 17. 12. 2018 08:32:36

Nalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 30.7.2018 0:06:23

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 9/2017 Oznámení 19.9.2017 1.1.2024 19.9.2017 neregistrovaný (7Z) (1,4 MB)
Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 4/2017 Infomace z radnice 11.4.2017 30.4.2022 11.4.2017 dokument PDF (53 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 2/2017 Správní řízení 21.2.2017 1.1.2024 21.2.2017 dokument PDF (571 kB)
Schválený Střednědobý výhled hospodaření obce na období 2018-2020 1/2017 Rozp. a hosp. obce Obec 3.1.2017 1.1.2021 3.1.2017 dokument PDF (100 kB)
Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 1/2016 9/2016 Obec. záv. vyhl./nař. Obec 30.9.2016 31.12.2026 30.9.2016 dokument PDF (199 kB)
Seznam medostatečně identifikovaného vlastníka 9/2016 Správní řízení 6.9.2016 1.1.2024 6.9.2016 dokument PDF (209 kB)
Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2017 - 2019 12/2015 Rozp. a hosp. obce Obec 22.12.2015 1.1.2020 22.12.2015 dokument PDF (140 kB)
Seznam nemovitostí neznámého vlastníka 11/2015 Dokumenty Obec 29.11.2015 1.1.2024 29.11.2015 dokument PDF (390 kB)
Seznam neznámého vlatsníka nemovitostí 9/2015 Ozn. o ulož. písemn. 8.9.2015 1.1.2024 8.9.2015 dokument PDF (384 kB)
Strategický rozvojový dokument obce Petrov na období 2015 - 2020 6/2015 Dokumenty Obec 23.6.2015 1.1.2021 23.6.2015 dokument PDF (0,9 MB)
Seznam nemovitostí neznámého vlastníka 5/2015 Oznámení Obec 19.5.2015 1.1.2024 19.5.2015 dokument PDF (124 kB)
Seznam neznámého vlastníka UZSVM 022015 Ozn. o ulož. písemn. Obec 10.2.2015 31.12.2023 10.2.2015 dokument PDF (52 kB)
Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2018 2016-18-RV Rozp. a hosp. obce Obec 9.12.2014 31.12.2018 9.12.2014 dokument PDF (122 kB)
CzechPOINT - sazebník náhrad 1/2009 Dokumenty 26.2.2009   26.2.2009 dokument PDF (59 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací 1/2008 Dokumenty Obec 3.2.2008   3.2.2008 dokument PDF (91 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.